Privacy beleid van Studaro

Laatst bijgewerkt: 23 mei 2024

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van STUDARO BVBA, met maatschappelijke zetel aan de Putstraat 22A, 9051 Gent, België.

BTW: BE0700.324.954

Contact e-mail: info@studaro.com

Studaro BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. Doel

Bij Studaro hechten we veel belang aan de bescherming van de privacy van alle personen van wie we gegevens verzamelen. We behandelen en beveiligen deze informatie met de grootst mogelijke zorg, in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving. We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.

In deze privacyverklaring leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we uw persoonsgegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, hoe en hoe lang we deze verwerken, aan wie we deze kunnen doorgeven, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor u wanneer:

– U zich bij Studaro inschrijft of heeft ingeschreven om door ons begeleid en bemiddeld te worden bij uw zoektocht naar werk.

– U bij Studaro solliciteert voor een vaste baan bij een van onze klanten of bij Studaro zelf.

 1. Wie is Studaro?

Studaro BVBA is een uitzend- en wervingsbureau, gevestigd aan de Putstraat 22A, 9051 Gent, België, met BTW-nummer 0700.324.954. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

 1. Wanneer Verzamelen Wij Uw Persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens zodra u uw gegevens invoert of achterlaat op onze website of een van onze IT-toepassingen/tools, wanneer u zich inschrijft op ons kantoor, of wanneer u zich op een andere manier inschrijft (bijvoorbeeld op een jobbeurs) of wanneer u zich inschrijft om gebruik te maken van onze diensten.

We kunnen ook uw gegevens verzamelen als u deze openbaar heeft gemaakt op sociale media (bijvoorbeeld LinkedIn) waaruit blijkt dat u mogelijk geïnteresseerd bent in werkgerelateerde diensten. In dergelijke gevallen zullen we u eerst vragen of u geïnteresseerd bent om zich bij ons in te schrijven in overeenstemming met onze algemene voorwaarden en deze privacyverklaring. Als u niet geïnteresseerd bent, kunnen we enkele beperkte gegevens over u verwerken om te voldoen aan uw verzoek om niet door ons te worden gecontacteerd.

 1. Waarom Hebben We Uw Persoonsgegevens Nodig?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden en zullen deze niet voor andere doeleinden gebruiken zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen en, indien nodig, uw toestemming te vragen.

Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van de HR-diensten waarvoor u zich bij ons heeft ingeschreven, specifiek:

– U op te nemen in onze database van sollicitanten die we doorzoeken om geschikte kandidaten te selecteren voor de functies waarvoor we werven.

– Uw profiel vast te stellen en uw geschiktheid als kandidaat te beoordelen voor de functies waarvoor we werven. We kunnen de resultaten gebruiken van tests die we bij u afnemen (online persoonlijkheidstests, taaltesten, assessments, enz.) en (online) referentiecontroles die we alleen met uw uitdrukkelijke toestemming uitvoeren met de door u opgegeven personen/bedrijven. We kunnen u ook vragen om vrijwillig meer informatie over uzelf te verstrekken om uw kansen op het vinden van een baan te vergroten.

– Uw profiel, inclusief uw CV, proactief aan klanten en klanten van Studaro te presenteren.

– U interessante vacatures en werkaanbiedingen toe te sturen via telefoon, e-mail, sms, WhatsApp of andere media. U kunt uw contactgegevens zelf beheren via uw online profiel op My Studaro of via uw consultant.

– U te informeren over de diensten van Studaro en andere activiteiten (bijvoorbeeld jobbeurzen of andere evenementen die voor u interessant kunnen zijn) en deze beter af te stemmen op uw wensen en competenties.

– Uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen door onder andere trainingen, counseling, workshops, relevante content, enz. aan te bieden.

– Een werkrelatie met u te onderhouden en de bijbehorende administratie uit te voeren.

– U te contacteren voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-/marketingactiviteiten van Studaro.

– Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals correcte persoonsidentificatie, toepassing van arbeids-, belasting- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude, illegale tewerkstelling en terrorisme, toepassing van nationale en internationale sanctiewetgeving, enz.

– De kwaliteit van onze diensten te bewaken en te meten. Hiervoor kunnen wij of een door ons aangewezen derde partij u vragen deel te nemen aan onderzoeken en de verkregen informatie gebruiken en verwerken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

– Activiteiten in onze systemen te monitoren om misbruik van informatie uit onze databases te voorkomen en onze belangen en die van alle personen in onze databases te beschermen.

 1. Rechtsgrond voor Verwerking van Uw Persoonsgegevens

Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

– Uw toestemming: Bij online registratie of in ons kantoor geeft u ons uw toestemming via uw profiel op My Studaro of via het daarvoor bestemde formulier voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

– Onze (pre)contractuele relatie: Wanneer we een arbeidsovereenkomst met u afsluiten, hebben we bepaalde gegevens nodig om dat contract op te stellen. Aangezien u meestal werkt voor een van onze klanten, hebben we ook uw contactgegevens nodig om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, en zullen we informatie uitwisselen met onze klanten over uw prestaties.

– Legitiem belang van Studaro of een derde partij: Indien nodig, gebruiken we uw gegevens om te voldoen aan de legitieme belangen van Studaro of derde partijen. Dit kan interne controles en audits omvatten om de veiligheid en continuïteit van onze systemen en bedrijven te waarborgen. Dit legitiem belang is ook aanwezig wanneer we uw gegevens moeten bijhouden in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een mogelijke juridische vordering.

 1. Welke Persoonsgegevens Verwerken Wij Over U?

Wij verwerken persoonsgegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze informatie (bijvoorbeeld identiteit, opleiding, werkervaring, enz.) is vereist om gebruik te kunnen maken van onze diensten.

Aanvullende informatie (bijvoorbeeld referenties, persoonlijke voorkeuren voor bepaalde functies, motivatiebrief, enz.) is niet verplicht maar kan wenselijk zijn om onze diensten beter af te stemmen op uw wensen en kwaliteiten, of om aan specifieke verzoeken of verplichtingen van klanten of klanten van Studaro te voldoen.

Als u ervoor kiest om ons uw gegevens te verstrekken, kunnen we deze gegevens gebruiken en delen met klanten en klanten in het kader van uw werk.

U bent verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u ons verstrekt. Het is ook in uw belang om Studaro zo snel mogelijk persoonlijk of online via info@studaro.com op de hoogte te stellen als uw gegevens wijzigen.

Dit omvat de volgende persoonsgegevens:

– Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens

– Geboortedatum en -plaats, geslacht

– Nationaliteit en, indien nodig, bewijs van identiteit, werkvergunning en verblijfsvergunning

– Curriculum vitae (CV), motivatiebrief, informatie over opleiding/diploma en werkervaring, openbare gegevens (inclusief sociale media), informatie die u verstrekt aan onze consultant of onze klant tijdens (sollicitatie)gesprekken

– Foto’s (alleen op vrijwillige basis)

– Andere informatie die relevant is voor de beoordeling van uw geschiktheid als kandidaat, zoals certificaten en referenties (alleen met uw toestemming)

– Informatie over uw beschikbaarheid en vakantieperiodes

– Evaluaties van uw kennis, vaardigheden, houding, enz.

– Andere informatie die nodig is voor een goede administratieve afhandeling

 1. Met Wie Delen Wij Uw Persoonsgegevens?

7.1 Alleen indien nodig voor de uitvoering van uw arbeid:

– Ondersteunende activiteiten in het kader van uw zoektocht naar werk/professionele ontwikkeling (workshops, werkaanbiedingen, enz.)

– Interne diensten (administratieve taken met betrekking tot uw arbeid, IT-diensten, enz.)

– Promoties en marketingcampagnes (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven)

7.2 Aan klanten of potentiële klanten van Studaro, hun cliënten, interne medewerkers of agenten, bijvoorbeeld:

– Selectie van geschikte kandidaten om een vacature in te vullen

– Aanbieden van uw profiel en cv

– Integratie van uw gegevens in de personeelsbeheersystemen van klanten

– Uitwisseling van alle gegevens met betrekking tot uw prestaties

7.3 Aan leveranciers van Studaro, bijvoorbeeld:

– IT-leveranciers

– Cloud providers

– Onderzoeksbureaus

7.4 Aan enige andere derde partij waar wij wettelijk toe verplicht zijn, door een gerechtelijk bevel of vonnis.

Uw persoonsgegevens worden door Studaro niet verkocht of commercieel beschikbaar gesteld aan derden, behalve met uw voorafgaande toestemming.

 1. Hoe Lang Bewaren Wij Uw Persoonsgegevens?

Wij garanderen dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan vereist door de wet of de interne voorschriften die van toepassing zijn binnen onze bedrijven.

De standaard bewaartermijnen zijn afhankelijk van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en of u al dan niet bij Studaro in dienst bent.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de gegevens die u ons verstrekt via uw online profiel in My Studaro op onze website www.studaro.com of www.studaro.be of via inschrijving bij een consultant in ons kantoor:

Alle persoonsgegevens die we nodig hebben om u te ondersteunen bij uw zoektocht naar werk (CV’s, opleidingen, testresultaten, werkverwachtingen, enz.) blijven actief beschikbaar in onze database zolang uw dossier wordt bijgewerkt.

Dit gebeurt elke keer dat u of Studaro actie onderneemt op uw dossier (bijvoorbeeld het toevoegen van recente werkervaring, het bijwerken van uw CV, contact met ons opnemen voor een vacature of werkaanbieding).

We zullen uw gegevens alleen passief bewaren voor een periode van 3 jaar na inschrijving vanwege bepaalde verjaringstermijnen, tenzij u op dat moment besluit uw dossier opnieuw bij te werken.

 1. Beveiligingsmaatregelen

Studaro doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Dit doen we door middel van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.

Bijvoorbeeld, alleen bevoegde personen hebben toegang tot onze kantoren en systemen, en toegang is beperkt tot de systemen die ze nodig hebben voor professionele redenen. Deze personen moeten onze interne privacy- en gegevensbeschermingsbeleid kennen en correct toepassen. Voor zover informatie aan derden wordt verstrekt, stemt Studaro met deze derden af dat zij ook een optimale beveiliging van persoonsgegevens bieden.

 1. Uw Rechten

U hebt verschillende rechten die u te allen tijde kunt uitoefenen.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

10.1 Recht om Uw Toestemming te Weigeren of In te Trekken

Wij zullen uw gegevens niet verwerken als u ons geen toestemming geeft om uw persoonsgegevens te gebruiken om u te begeleiden naar werk, maar u zult dan geen gebruik kunnen maken van de diensten van Studaro.

Zodra u ons toestemming hebt gegeven om met onze zoektocht naar werk te beginnen, kunt u deze toestemming ook intrekken. Dit zal resulteren in het verwijderen van uw dossier uit onze database in overeenstemming met het recht om gegevens te wissen (zie hieronder).

Uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor promoties en marketingcampagnes van Studaro moet worden gegeven via een van onze interne consultants of via info@studaro.com.

10.2 Recht van Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens via info@studaro.com of uw interne consultant.

10.3 Recht op Inzage

U kunt vragen om een definitief antwoord over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens.

Als dit het geval is, kunt u de volgende informatie opvragen: verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die wij over u hebben. Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij altijd rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

Als u een online profiel hebt via de Studaro website of andere Studaro platformen, hebt u automatisch al toegang tot een groot deel van de geregistreerde persoonsgegevens over u.

10.4 Recht op Rectificatie (Correctie en Aanvulling)

U kunt vragen om alle (persoons)gegevens die onjuist of onvolledig zijn te rectificeren. Bij het uitoefenen van dit recht moet u contact opnemen met onze interne consultants via info@studaro.com.

Als u een online profiel hebt op My Studaro, kunt u zonder tussenkomst van Studaro een groot deel van uw persoonsgegevens zelf wijzigen of aanvullen.

Onjuiste objectieve persoonsgegevens (bijvoorbeeld onjuiste spelling van uw naam, onjuist adres, enz.) zullen altijd worden gecorrigeerd zoals verzocht.

10.5 Recht op Overdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan Studaro hebt verstrekt elektronisch door Studaro naar uzelf te laten overdragen (via het e-mailadres dat u opgeeft in uw aanvraagformulier) of naar een andere verwerkingsverantwoordelijke die u aanwijst.

10.6 Recht op Gegevenswissing

Als u wilt dat wij uw persoonsgegevens uit onze database verwijderen, moet u contact opnemen met onze interne consultants via info@studaro.com. Wij zullen dan overgaan tot het verwijderen van uw dossier.

10.7 Recht op Beperking van de Verwerking van Uw Gegevens

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:

– U de juistheid van uw persoonsgegevens betwist;

– U bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt uw rechten kosteloos uitoefenen door contact op te nemen met onze interne consultants via info@studaro.com.

Als u uw aanvraag indient via het formulier op onze website, moet u altijd een kopie van uw identiteitskaart bijvoegen zodat we zeker kunnen zijn van de identiteit van de aanvrager. Zonder deze kopie zal uw aanvraag niet worden verwerkt.

Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren wij u schriftelijk over de actie die wij hebben ondernomen.

In sommige gevallen (bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen, enz.) zult u uw rechten niet volledig kunnen uitoefenen. U wordt dan geïnformeerd over de redenen waarom wij uw verzoek niet (volledig) kunnen inwilligen.

 1. Cookies

Op onze domeinen www.studaro.com en www.studaro.be gebruiken wij cookies en webstatistieken. Dit doen we om te zien hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hierover meer lezen in het Cookiebeleid op onze website.

 1. Vragen, Opmerkingen, Klachten en Gegevenslekken

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Studaro of over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met onze interne consultants via info@studaro.com.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Als u weet van een datalek, of als u een datalek vermoedt, vragen wij u ons onmiddellijk te informeren.

Contactgegevens:

Studaro BVBA

Putstraat 22A,

9051 Gent, België

BTW: BE0700.324.954

E-mail: info@studaro.com

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.